Website counter

Βασίλισσες κι Εργάτριες..εν δράσει!

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011


Κάτι  συμβαίνει στις κουζίνες.
Όχι μόνον στις κουζίνες των σπιτιών, ούτε μόνον στις επαγγελματικές κουζίνες, αλλά σε όλες τις κουζίνες.
Δεν εξαιρούνται απ αυτό ούτε οι κουζίνες των συσσιτίων, μάλιστα το στοιχείο αυτό εδώ είναι περισσότερο εμφανές.
Κι ας γίνω πιο σαφής: Κάθε κουζίνα έχει τη βασίλισσά της. Αδιαμφισβήτητη. Κανείς άλλος δεν διεκδικεί αυτή τη θέση. Εκτός ίσως από μία άλλη ..βασίλισσα. 
Καμιά γυναίκα, διότι συνήθως γυναίκες παροικούν παρά τις κουζίνες, καμιά δεν παραχωρεί τη θέση της ακόμη κι αν ανεχθεί την παρουσία βοηθού ή βοηθών κατά περίπτωση, ή έστω για να ..διδάξει την τέχνη της σε αείποτε μαθητές και ποτέ τόσο επιτηδευμένους όσο η δασκάλα.
Αυτό το στοιχείο δεν επιφέρει καμία σημαντική επίπτωση στις κουζίνες των σπιτιών, που ήδη έχει παραχωρηθεί ο τίτλος αυτός κατά κανόνα στη μητέρα, που είναι και η βασίλισσα σ αυτό το βασίλειο της αχνιστής χύτρας και του καυτού φούρνου, αλλά και των υπολοίπων τακτοποιημένων κατά το γούστο της σκευών. 
Αλλά σκεφθείτε τι γίνεται όταν από την κουζίνα του συσσιτίου περνούν με τη σειρά τους, σε διαφορετική συχνότητα οι περίπου εβδομήντα εθελόντριες μαγείρισσες και όλες ..βασίλισσες της κουζίνας.. ως εργατικές μέλισσες μεν, αλλά με διάθεση..βασίλισσας!

Αν υπάρχουν δύο βασίλισσες ταυτόχρονα, θα παλέψουν μεταξύ τους επιμένοντας η καθεμιά σε άλλη γωνιά της, όντως μικρής κουζίνας.. Αν είναι δύο εργάτριες  μαζί, ενδεχομένως να μην μπορεί καμία να πάρει πρωτοβουλία, ή απόφαση για τα πιο απλά πράγματα, ενώ και στις δύο περιπτώσεις είναι αμφίβολο εάν θα μαγειρευτεί φαγητό..
Δεν χωρούν σε μια κουζίνα δύο μαγείρισσες. Να όμως που εδώ οφείλουν να χωρέσουν, και να συνεργαστούν έτσι ώστε να υπάρξει το καλομαγειρεμένο φαγητό στο τέλος για τους ανθρώπους μας.
Οι βάρδιες, πρωινές ή απογευματινές, είναι ανα δύο μαγείρισσες μαζί και υπάρχει αναγκαιότητα να συνεργαστούν, να συμφωνήσουν περί παντός θέματος ως προς την προετοιμασία του φαγητού, τα συστατικά, το βαθμό βρασμού, την ποσότητα,  έως και την τελική τοποθέτηση σε πακέτα. 
Αυτό το απλό ζήτημα δεν είναι καθόλου απλό καθώς δοκιμάζει συνεχώς τις αντοχές, τις ανοχές, την υποχωρητικότητα, τη συνεργατικότητα, και όλες τις αρετές, ενώ εμφανίζει όλες τις δυνατές παρενέργειες.
Είναι ανάγκη λοιπόν σε αυτή την κυψέλη οι δύο κάθε φορά μαγείρισσες να βρούν το ρόλο τους κατά περίπτωση ώστε να είναι πάντα μια βασίλισσα-δυναμική  και μια εργάτρια-χαμηλών τόνων μαγείρισσα, οι οποίες να έχουν τα περιθώρια να συνεργαστούν ωραία, να επικοινωνήσουν, καθώς η μία θα καλύψει τα κενά της άλλης. Εκείνη που διστάζει να πάρει αποφάσεις, θα δει με ανακούφιση οτι η συντρόφισσα της έχει αυτή την ευκολία. Κι εκείνη που έχει ανάγκη να ρυθμίζει τα πράγματα, θα βρεί άνθρωπο που το αποζητάει για να νοιώσει ασφαλής.
Βεβαίως δεν ταιριάζουν όλες οι δυναμικές μαγείρισσες με όλες τις βοηθούς, κι αυτό είναι δουλειά του συντονιστή να ξέρει ποιές ταιριάζουν, το οποίο έχει να κάνει με τις δικές του δεξιότητες..
Η ικανότητα του συντονισμού συνίσταται συχνά ως προς τη μελέτη της προσωπικότητας.
Στο κεφαλαιώδες θέμα της συνεργασίας, πολλά εξαρτώνται από το αν υπάρχει καλή διάθεση και κάποιου βαθμού αυτοσυνειδησία.
Όπου υπάρχει ανάγκη συνεργασίας, συνάφειας και αλληλεπίδρασης ανθρώπων, για όποιο σκοπό κι αν γίνεται πάντοτε σαν ζωντανός οργανισμός θα παρουσιάσει ζητήματα που άπτονται της βιβλιογραφίας, τόσο της κοινωνιολογικής μελέτης, όσο και της ψυχολογίας του ατόμου και της ομάδας. Τίθενται θέματα εμφανιζόμενα ως προσωπικά,  συγκυριακά ή προβαλλόμενα ως ασήμαντα,  που  με αφορμή  την ποσότητα του αλατιού ή της ντομάτας, εκτείνονται σε μία μεγάλη ακτίνα  καταστάσεων του  ψυχισμού, αδυναμιών ή  ακόμη και εκδήλωσης σημαντικών κοινωνικών δεξιοτήτων. 
Κάποτε υποκρύπτουν θέματα καταχρηστικής άσκησης εξουσίας και αποκαλύπτουν συγκεκριμένες διαθέσεις ξένες προς το συνεργατικό πνεύμα που πλήττουν  τελικά τον Σκοπό για τον οποίο συνεργάζονται.
Η δυσκολία μπορεί  κάποτε να αξιοποιηθεί και ως ευκαιρία για  να βαθύνει η επικοινωνία με τον βαθύτερο εαυτό και με τον άλλον, που κουβαλάει επίσης τη δική του δυσκολία. Είναι δυνατόν η δυσκολία να οδηγήσει σε επαναδιαπραγμάτευση και σε συζήτηση που τελικά θα έχει ως αποτέλεσμα ν αναπτυχθεί ποιοτικότερη  η συνεργασία και να εξελίσσεται συνεχώς.